A STGal-RSEQ, acordou fixar a contía das axudas á organización de congresos e reunións atendendo á súa natureza (nacional/internacional), ao número de asistentes e a súa duración, que se detallan na táboa adxunta. Non hai convocatoria específica para estas axudas, pero solicitamos aos organizadores que fagan saber á STGal coa maior antelación posible o seu interese nestas axudas

Para solicitalo debe completar o seguinte formulario e envialo ao correo stgal@rseq.org

Data límite: Permanente

Estado: Abierta

Máis información: documentación relacionada.