Presentación da Sección

A Sección Territorial de Galicia da RSEQ (STGal-RSEQ) ten como obxectivo o promover o avance xeral da química, o desenvolvemento das súas aplicacións e a difusión do coñecemento químico e de como as ciencias químicas poden contribuír ao desenvolvemento do noso País.

Como parte da RSEQ, buscamos fomentar os lazos entre os nosos membros, xerando oportunidades e proporcionando as ferramentas necesarias para que a comunidade da ciencia química galega estableza redes, cre e intercambie coñecementos. Finalmente, tamén buscamos recoñecer e premiar a innovación, a colaboración, o traballo en equipo e o liderado, e defender as normas éticas e profesionais da comunidade química galega.

Xunta de Goberno

  • Presidente: M. Eugenio Vázquez Sentís

  • SecretarioDavid Esteban Gómez
  • Tesoureira: Belén Vaz Araújo
  • Vocais: 

    • Carlos Jiménez
    • Carlos Saá

Normativa

A STGAL réxese polos estatutos da RSEQ.